שמרי נפשך – שמרי ביתך

שמרי נפשך - שמרי ביתך

לאופן ההתמודדות של האם עם הגירושים יש השפעה מכרעת על תפקודה כאמא, ובמיוחד כשמדובר ביחסי אמא-ובת