עדות אישית

עדות אישית

סיפורו של נער יהודי שהסתתר, בימי השואה, במחבוא בהולנד