הפרדת הרשויות – על מי תתגבר פסקת ההתגברות?

הפרדת הרשויות - על מי תתגבר פסקת ההתגברות?

למה חשוב לשמר בישראל הפרדת רשויות? למה בית משפט עליון שאינו תלוי בפוליטיקאים נחוץ כל כך? ועל מה בדיוק מתגברת פסקת ההתגברות? שאלות ותשובות ברומו של יום ואיך כל זה קשור לחיים עצמם? הטור הקודם דן במושגים רוב והכרעת הרוב, והסתיים בשאלה מה עושים במקרה שהרוב משתמש לרעה בכוחו ופוגע בזכויות האדם, בזכויות המיעוט, או […]