השואה בספרים

השואה בספרים

ספרי השואה שהטביעו חותם על הכותבות שלנו – פרויקט מיוחד