התמכרות זה לא משחק

התמכרות זה לא משחק

בקרוב התמכרות למשחקי מחשב תוכר כהפרעה נפשית באופן רשמי. איך מתמודדים איתה?