גם לכעס יש גבול

גם לכעס יש גבול

הכעס הוא רגש לגיטימי, כל עוד הוא לא מצליח לנהל את ההתנהגות ואת החיים שלנו