שוב פעם לבד

נירית צוק קיבלה שבוע חופש ממשפחתה שנסעה לחו”ל