מתח גבוה

מתח גבוה

מתחים נפשיים עלולים להחמיר אלרגיה אצל המתבגר/ת