70 אחוז מתלמידי החטיבה העליונה נעזרים בשיעורים פרטיים

70 אחוז מתלמידי החטיבה העליונה נעזרים בשיעורים פרטיים

איך הפכו שיעורי העזר לתעשייה המגלגלת מיליארד שקלים בשנה? מה הפך אותם מסממן המבייש את התלמיד לסמל סטטוס שהמשמעות שלו היא "ההורים משקיעים בי"? מה זה אומר על מערכת החינוך בישראל? ואיך גם אנחנו ההורים נותנים יד לתופעה? שיעורים פרטיים – הסיפור המלא