עולים כיתה

עולים כיתה

ריקי נזכרת במעבר של ילדיה לחטיבה, ויש לה המלצות