fbpx

הסטטיסטיקה של הנפגעים

לצעירים יש סיכוי גבוה יותר להתאשפז עקב פגיעה בתאונות דרכים או תקריות אלימות


משרד הבריאות פרסם בימים אלה את דוח העשור לפגיעות טראומה בישראל (לשנים 2009-2000). הנה הממצאים הבולטים המתייחסים למתבגרים, בני נוער וצעירים:

 • ילדים עד גיל 14 מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הפצועים – 27 אחוז מכלל הפצועים שברישום, בדומה לחלקם באוכלוסייה. מבוגרים מעל גיל 75 מהווים כ-17 אחוז מהפצועים, בעוד שחלקם באוכלוסייה עומד על חמישה אחוזים בלבד.
 • הסיכוי של צעיר (ממין זכר) בגילאי 19-10 להתאשפז בישראל עקב פציעה הוא גבוה פי ארבעה מזה של צעירה (ממין נקבה) בגילאים האלה. בגילאי 24-20 הסיכוי בקרב זכרים גבוה יותר פי שלושה.
 • לצעירים בגיל 29-15 יש סיכוי גבוה יחסית להתאשפז בבית חולים עקב פגיעה בתאונת דרכים ופציעה  מאלימות.
 • לאורך העשור האחרון קיימת מגמה מובהקת סטטיסטית של עלייה באחוז הפצועים באופן קשה ואנוש, מסך כל הפצועים המאושפזים במרכזי הטראומה בארץ (בולטת במיוחד בקרב נפגעי אלימות ונפילות).
 • לא נצפו שינויים משמעותיים לאורך השנים באחוז הפצועים מתאונות דרכים, מסך כל הפצועים שאושפזו במרכזי הטראומה. עם זאת, בולטת מגמת עלייה באחוז רוכבי אופנוע ורוכבי אופניים מכלל נפגעי תאונות הדרכים שאושפזו.
 • בשנים 2009-2006 נצפית ירידה באחוז נפגעי הראש מקרב כלל הפצועים שאושפזו.
 • מחצית מהפציעות נגרמו עקב נפילות, כרבע כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים, כשישה אחוזים עקב אלימות וכארבעה אחוזים עקב כוויות. נפגעי תאונות הדרכים מהווים כ- 40 אחוז מקרב הפצועים קשה ואנוש.
 • כמעט כל הנפגעים עקב אירועי אלימות הם זכרים (כ-89 אחוז). הרוב הינם נערים וצעירים בקבוצת הגיל 35-15. אחוז העולים ממדינות חבר העמים, אתיופיה, פליטים ועובדים זרים גבוה פי שניים ויותר מאשר ביתר הנסיבות.
 • ערבים מהווים אחוז גבוה יחסית בקרב הפצועים מאלימות בגילאי 35-15 (כ- 42 אחוז). בקרב ערבים בולט אחוז גבוה יחסית של נפגעים מנשק חם.
 • אזור הדרום מאופיין באחוז גבוה יותר של נפגעי אלימות מקרב כלל הפצועים, בהשוואה ליתר אזורי הארץ. באזור זה בולט אחוז גבוה יותר באופן משמעותי של קורבנות אלימות שנפגעו על ידי דקירות ונשק חם.
 • כ-42 אחוז מהנהגים שנפגעו בתאונות דרכים ויותר ממחצית מרוכבי האופנוע, הם צעירים עד גיל 29.

עוד בנושא

אין פוסטים נוספים בנושא זה
commentIcon

הורים למתבגרים / מתבגרות?

גם אנחנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לשבוע כתבה חשובה ומעניינת על ההתמודדות עם התבגרות הילדים שלנו בעידן הנוכחי.