fbpx

לא קונים ספרים

לא קונים ספרים

מיושמת התוכנית להשאלת ספרים. היתרונות: לא רק חיסכון

משרד החינוך החל בהיערכות להפעלת תוכנית מערכתית להשאלת כל ספרי הלימוד לתלמידים בשנת הלימודים הבאה, תשע”ג. המטרה היא להביא לחיסכון של מאות שקלים בהוצאות של הורי התלמיד ולהוביל לביטול הצורך לרכוש ספרי לימוד במהלך חודשי הקיץ. השאלת ספרי הלימוד תאפשר לכל התלמידים להתחיל את שנת הלימודים עם סל ספרים מלא. אולם במשרד החינוך מציינים יתרונות נוספים מעבר להקלה שירגישו ההורים בנטל הכלכלי ובהתארגנות של הספרים: התוכנית תאפשר לשפר באופן משמעותי את הליך הבקרה ואכיפת הנחיות המשרד לשימוש בספרי לימוד מאושרים, ולהקנות לתלמידים ערך חינוכי וחברתי שיבוא לידי ביטוי בשוויון ההזדמנויות ובחינוך התלמידים ליחס מכבד כלפי ספרים לצד פיתוח תחושת אחריות אישית.

חוזר מנכ”ל המפרט את התהליך על כל היבטיו הופץ לבתי הספר ולמנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות, ובמושב הכנסת הקרוב יעלה שר החינוך, גדעון סער, הצעת חוק ממשלתית בנושא, מתוך מטרה להסיר מכשולים ולהסדיר את המהלך באמצעות חקיקה. על פי התוכנית, החל משנת הלימודים הבאה יתחייבו כל בתי הספר, על פי חוק, לקיים הצבעה בקרב ההורים על החלת התוכנית להשאלת ספרי הלימוד בבית ספרם.  הפעלת התוכנית תחייב רוב של 60 אחוז בלבד, ולא של 90 אחוז כפי שהיה מקובל עד היום.
במסגרת התוכנית, הורי התלמידים יתבקשו לשאת בתשלום שנתי במסגרת “תשלומי הורים” המאושרים בוועדת החינוך של הכנסת עבור רכישת ספר הלימוד (עד 280 שקל ביסודי, עד 320 שקל בעל יסודי). בסוף שנת הלימודים ישאירו התלמידים את ספרי הלימוד שלהם לטובת התלמידים הצעירים מהם.

יש לציין כי כבר היום פועלת התוכנית להשאלת ספרים במאות בתי ספר יסודיים. אולם יישום התוכנית המערכתית יאפשר לכל בתי הספר בארץ להשתתף בתוכנית, ובהם חטיבות הביניים ובתי הספר והתיכוניים שעד כה כמעט ולא לקחו בה חלק.

מקדימים את המאוחר: כל מה שאתם צריכים לדעת אם הילד שלכם עולה לחטיבה

עזרו לילד שלכם ללמוד נכון: כללי למידה לבחינות

כבר אתם בלחץ מציוני סוף השנה של הילד? תתחילו לשנות גישה!

commentIcon

הורים למתבגרים / מתבגרות?

גם אנחנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו אחת לשבוע כתבה חשובה ומעניינת על ההתמודדות עם התבגרות הילדים שלנו בעידן הנוכחי.