שוב פעם לבד

נירית צוק קיבלה שבוע חופש ממשפחתה שנסעה לחו”ל. בטור מיוחד ל-Ynet היא מספרת מה היא עשתה עם כל הזמן הפנוי הזה