fbpx

סוף למיצ”ב

 

Meitsav. shutterstock

 

מהפכה: בשנה הקרובה לא יתקיימו מבחני מיצ”ב חיצוניים

שר החינוך, שי פירון, הודיע היום כי שנת הלימודים הקרובה תהווה פרק זמן מוגדר לצורך התארגנות מחודשת, במסגרתו תוקם ועדה מקצועית שתמליץ על מתווה מעודכן למבחני מיצ”ב בפורמט שונה ממה שהיה קיים עד כה. הוועדה תציג את המלצותיה במהלך שנת הלימודים תשע”ד, אולם עד לפרסום ההמלצות לא יתקיימו מבחני המיצ”ב החיצוניים ובתי הספר ייבחנו במבחני מיצ”ב פנימיים בלבד.  במשרד החינוך ציינו כי במהלך השנה הקרובה, במסגרת מחקרי חלוץ בינלאומיים וארציים, יועברו מבחנים במדגם מצומצם של כיתות, כדי לבדוק את איכות המבחנים והשאלות. הנתונים שיתקבלו במחקרים ישמשו לצורך שיפור המבחנים לשם שימוש עתידי בהם. עוד הוחלט, כי שר החינוך יקדם חקיקה מתאימה המונעת פרסום לא מבוקר של תוצאות המיצ”בים, לאחר שנמצא כי פרסומים אלה גורמים נזק רב למערכת החינוך, לערכיה ובעיקר לתלמידיה.
“מבחני המיצ”ב הם כלי מדידה והערכה חשובים, שעלינו להעמיק בהם, אך במתכונתם הנוכחית לא ניתן להמשיך עוד”, מנמק השר פירון את החלטתו. “בשנים האחרונות התגברו ההשלכות השליליות של המבחנים על תהליכי ההוראה והלמידה. מבחני המיצ”ב במתכונת הנוכחית הפכו לשוט המכה בבתי הספר, המכה במורים ובתלמידים”.

מחנכת בישראל: “אל תבואו בטענות למורים, השיטה היא הבעיה”

האם מצאנו סופסוף שר חינוך שמצליח לחשוב מחוץ לקופסה?

נירית צוק – על שינוי שיטת המיקוד, גניבת סלולרי בכיתות, ומנהלים שלא רוצים ללכת הביתה

במשרד החינוך פירטו את ההשלכות השליליות של מבחני המיצ”ב החיצוניים, כפי שנצפו בשנים האחרונות: הציונים במבחני המיצ”ב הפרו את האיזון הבית ספרי שבין הציונים לבין מדדים ערכיים–חברתיים החשובים לא פחות (למשל: חינוך לערכים, קליטת עולים, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, תרומה לקהילה ותחומי דעת אחרים שאין בהם מיצ”ב); תלמידים חלשים חוו לחץ, ובחלק מהמקרים הייתה הדרה של תלמידים מוחלשים ומאתגרים; נפגעה המוטיבציה של צוותי החינוך; פרסום ציוני המיצ”ב הבית ספריים בפומבי הוביל להיווצרות תרבות “טבלאות ליגה” – שהובילו לפגיעה בשמם הטוב של בתי ספר, ובפרט אלה הקולטים אוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי נמוך ובכך למעשה תורמים לצמצום פערים. מעבר לכך, טוענים  במשרד, הפרסומים הובילו לפגיעה באמון של מנהלי בתי הספר במערכת, להכנות ממוקדות של בתי ספר לקראת המיצ”ב על חשבון שעות הלימודים השוטפות, להתרחבות התופעה של פגיעה בטוהר הבחינות, ועוד.

commentIcon

הורים למתבגרים / מתבגרות?

גם אנחנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו אחת לשבוע כתבה חשובה ומעניינת על ההתמודדות עם התבגרות הילדים שלנו בעידן הנוכחי.