מאת עשר פלוס.
שייך לקטגוריית הטור של נירית

נירית צוק התנתקה מכל קבוצות ההורים ושרדה כדי לספר על כך בראיון בתכנית של אור ומיה (ערוץ 10)