מאת .
שייך לקטגוריית בחדשות

האתגר – ילדים מחוץ למסגרת לתקופה הנראית כמו נצח. להמלצות של נירית בגלובס